primjena profil opis temperatura Vmax Materijal   Pmax


A01-A

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Brisač sa uporištem na vanjskom promjeru, za tehnički precizna, statična hermetička zatvaranja cilindra; rub brisača omogućava pouzdanu zaštitu od ulaska prašine i nečistoća, s tim da ostatak ulja može otjecati; potporno ispupčenje na poleđini služi za rasterećenje, onemogućavajući da se brisač okrene.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A01-B

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Kao i Ao1-A, ali bez potpornog ispupčenja na
poleđini; za ugradbene prostore prema ISO 6195
tip A.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A02-A

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Brisač sa uporištem na vanjskom promjeru, tehnički precizna, statična hermetička zatvaranja cilindra; rub brisača omogućava pouzdanu zaštitu od ulaska prašine i nečistoća, s tim da ostatak ulja može otjecati; potporno ispupčenje na poleđini služi za rasterećenje, onemogućavajući da se brisač okrene.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A02-B

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Kao i Ao2-A, ali bez potpornog ispupčenja na poleđini.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A02-I

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Kao i Ao2-A, ali bez potpornog ispupčenja na poleđini; specijalna izvedba za ugradbene prostore prema ISO 6195 tip C.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A03-A

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Brisač sa čahurom za uprešanje u aksijalno otvorene ugradbene prostore; posebna izvedba ruba brisača omogućava pouzdanu zaštitu od ulaska prašine i nečistoća; dodatna plastična čahura sprječava koroziju na mjestu tlaka; za ugradbene prostore prema ISO 6195 tip B.

-30 °C ... +80 °C
-20 °C ... +80 °C
-40 °C ... +80 °C
-20 °C ... +80 °C
-30 °C ... +80 °C
-30 °C ... +80 °C
-25 °C ... +80 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C

4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
brisač
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
čahura
ECOTAL / ECOMID*

ECOPAEK
 


A04-A

Pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Brisač sa uporištem na vanjskom promjeru; za tehnički precizna, statična hermetička zatvaranja cilindra; posebna izvedba ruba brisača omogućava održavanje uljnog filma; potporno ispupčenje na poleđini služi za rasterećenje, onemogućavajući da se brisač okrene; za ugradbene prostore prema ISO 6195 tip A.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A04-B

Pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Kao i Ao4-A, ali bez potpornog ispupčenja na poleđini; za ugradbene prostore prema ISO 6195 tip B.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A05-A

Pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Brisač sa uporištem na vanjskom promjeru; posebna izvedba ruba brisača omogućava održavanje uljnog filma; potporno ispupčenje na poleđini služi za rasterećenje, onemogućavajući da se brisač okrene.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A05-B

Pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Kao i Ao5-A, ali bez potpornog ispupčenja na poleđini.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A05-I

Pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Kao i Ao5-A, ali bez potpornog ispupčenja na
poleđini; za ugradbene prostore prema ISO 6195
tip C.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A06-A

Pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Brisač sa čahurom za uprešanje u aksijalno otvorene ugradbene prostore; posebna izvedba ruba brisača omogućava pouzdanu zaštitu od ulaska prašine i nečistoća; dodatna plastična čahura sprječava koroziju na mjestu tlaka; za ugradbene prostore prema ISO 6195 tip B.

-30 °C ... +80 °C
-20 °C ... +80 °C
-40 °C ... +80 °C
-20 °C ... +80 °C
-30 °C ... +80 °C
-30 °C ... +80 °C
-25 °C ... +80 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C

4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
brisač
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
čahura
ECOTAL / ECOMID*

ECOPAEK
 


A07-A

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Brisač za ugradbene prostore sa ukošenim kutom (30°); izvedba za britanske primjene (Colovni sustav).
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A08-A

Hidraulika/pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Brisač koji se spojnicom fiksira u ugradbene prostore; primjena kod starih hidrauličnih i pneumatskih cilindra.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A08-B

Hidraulika/pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Brisač koji se spojnicom fiksira u ugradbene prostore; primjena kod starih hidrauličnih i pneumatskih cilindra.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A09-A

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Izvedba prema standardnim tipovima koji se koriste
u SAD; za ugradbene prostore prema AN6231 i
ANSI/B93.95.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A10-A

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Izvedba prema standardnim tipovima koji se koriste u SAD, sa utvrđenim odnosom promjera i visine brisača; za ugradbene prostore prema AN6231 i ANSI/B93.95.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A11-A

Hidraulika/pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Brisač sa dodatnom brtvećom usnom; u kombinaciji sa PTFE-brtvilom s O-prstenom služi za redukciju ostataka uljnog filma; kod malih promjera služi kao kompletno rješenje za pneumatske primjene; max. tlak: 16 bar.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A11-I

Hidraulika/pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Kao A11-A, ali sa posebnom izvedbom za ugradbene prostore prema ISO 6195 tip C.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
-30 °C ... +100 °C
-25 °C ... +150 °C
-20 °C ... +200 °C
-50 °C ... +150 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
ECORUBBER 1
ECORUBBER R-H
ECORUBBER 2
ECORUBBER 3**
 


A12-A

Hidraulika, jednosmjerno djelovanje
Brisač sa dodatnom brtvećom usnom, za tehnički precizna hermetička zatvaranja cilindra; omogućava pouzdanu zaštitu i kod većih onečišćenja.
-30 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-50 °C ... +110 °C
-20 °C ... +110 °C
-30 °C ... +110 °C
4 m/s
4 m/s
4 m/s
5 m/s
4 m/s
ECOPUR
H-ECOPUR
T-ECOPUR
S-ECOPUR
G-ECOPUR
 


A13-A

Hidraulika/pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Brisač koji se primjenjuje u kombinaciji sa profilima Ao1 ili Ao2; primjena kod ekstremno velikih ljepljivih onečišćenja (led, blato, katran);preporučeni
materijali nude visok stupanj krutosti i čvrstoće, kao i dobru suhoću.
-50 °C ... +80 °C
-40 °C ... +80 °C
-50 °C ... +260 °C
1 m/s
1 m/s
1 m/s
ECOTAL /
ECOMID*

ECOPAEK
 


A25-F

Hidraulika/pneumatika, jednosmjerno djelovanje
Brisač od PTFE sa O-prstenom kao elementom za prednapon; O-prsten služi za ravnomjerni kontaktni tlak; odlična kemijska i termička postojanost.

-30 °C ... +100 °C
-20 °C ... +200 °C
-30 °C ... +100 °C
-20 °C ... +200 °C
-30 °C ... +100 °C
-20 °C ... +200 °C

10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s
klizni prsten
ECOFLON 2
ECOFLON 2
ECOFLON 3
ECOFLON 3
ECOFLON 4
ECOFLON 4
prednapon
NBR (70Sh.A)
FPM (75Sh.A)
NBR (70Sh.A)
FPM (75Sh.A)
NBR (70Sh.A)
FPM (75Sh.A)
 


A26-F

Hidraulika/pneumatika, dvosmjerno djelovanje
Dupli brisač od PTFE sa 2 O-prstena kao elementima prednapona; rub brisača omogućava pouzdanu zaštitu od ulaska prašine i nečistoća; dodatna brtveća usna u kombinaciji s O-prstenom (tip So9) reducira ostatke uljnog filma; odlična kemijska i termička postojanost.

-30 °C ... +100 °C
-20 °C ... +200 °C
-30 °C ... +100 °C
-20 °C ... +200 °C
-30 °C ... +100 °C
-20 °C ... +200 °C

10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s
klizni prsten
ECOFLON 2
ECOFLON 2
ECOFLON 3
ECOFLON 3
ECOFLON 4
ECOFLON 4
prednapon
NBR (70Sh.A)
FPM (75Sh.A)
NBR (70Sh.A)
FPM (75Sh.A)
NBR (70Sh.A)
FPM (75Sh.A)

16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)


A27-F

Hidraulika/pneumatika, dvosmjerno djelovanje
Dupli brisač od PTFE sa O-prstenom kao elementom prednapona; rub brisača omogućava pouzdanu zaštitu od ulaska prašine i nečistoća; dodatna brtveća usna u kombinaciji s O-prstenom (tip S09) reducira ostatke uljnog filma; odlična kemijska i termička postojanost.

-30 °C ... +100 °C
-20 °C ... +200 °C
-30 °C ... +100 °C
-20 °C ... +200 °C
-30 °C ... +100 °C
-20 °C ... +200 °C

10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s
klizni prsten
ECOFLON 2
ECOFLON 2
ECOFLON 3
ECOFLON 3
ECOFLON 4
ECOFLON 4
prednapon
NBR (70Sh.A)
FPM (75Sh.A)
NBR (70Sh.A)
FPM (75Sh.A)
NBR (70Sh.A)
FPM (75Sh.A)

16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)
16 bar (230 psi)

linearno rotirajuće oscilirajuće zavojno statično     *>=Ø 260mm: ECOTAL; >Ø 260mm: ECOMID   ** PAŽNJA: ne koristi se kod mineralnih ulja!
Svjetlije otisnuti simboli: brtvila sa ograničenom primjenom.