ECOPUR
PU zeleni
Ecopur je termo plastični poliuretan-elastomer. Odlikuje se izvanrednom otpor nošću na habanje, niskom kompresivnošću i visokom čvrstoćom. Upotrebljava se za izradu prstena, brisača, pokrovnih manžeta i posebnih brtvila. Koristi se i kao materijal za izradu prigušnih elemenata i profilnih dijelova. Podnosi hidrauličke tekućine na bazi mineralnih ulja, vodu do 60°C i tlakove do 400 bara u standardnim izvedbama i ugradbenim prostorima.

H-ECOPUR

H-PU crveni

H-Ecopur je hidrolizno otporni termo plastični poliuretan-elastomer. Visoko stabilan je protiv hidrolize u vodi do +90°C, što mu omogućuje široku primjenu u rudarstvu, gradnji tunela, gradnji preša. Upotrebljiv je u čistoj vodi, a posebno je preporučljiv u biološki razgradljivim hidrauličkim tekućinama ( HFA, HFA-tekućine ).

G-ECOPUR

G-PU crveni

G-Ecopur je hidrolizno postojani poliuretan-elastomer. Posjeduje slična svojstva kao H-Ecopur prije svega u pogledu hidrolizne postojanosti. Upotrebljava se za izradu brtvila promjera većeg od 540 mm.

T-ECOPUR

T-PU plavi

T-Ecopur je nisko temperaturno modificirani termo plastični elastomer. Posjeduje slična svojstva kao Ecopur, ali čak i kod –50°C zadržava elastičnost, pa se upotrebljava u ekstremnim klimatskim zonama i ledanama.

ECORUBBER-H

H-NBR crni

Ecorubber–H je hidrirani akril-nitril-butadien kaučuk, podoban za alifatske ugljikovodike poput benzina, propana i butana, mineralnih ulja i masti (kratkotrajno do +170°C), biljnih i životinjskih masti i ulja. Može se upotrijebiti u razrijeđenim kiselinama, bazama, solima, također kod povišene temperature u mješavini glikol-voda do +150°C. Nije postojan u vodi, silikonskim uljima i mastima, motornim gorivima s visokim udjelom aromata (superbenzini, alkoholne mješavine), ketonima, esterima, eterima kao i u kloriranim ugljikovodicima (TRI ili PER).

ECORUBBER 1

NBR crni

Ecorubber 1 je elastomer na bazi akril-nitril-butadien kaučuka. Upotrebljava se za izradu prstena sa utorom, pokrovne manžete, prednapregnute elemente i sl. Dobro je postojan u mineralnim uljima i mastima, HFA, HFB i HFC tlačnim tekućinama. Posjeduje veoma dobra mehanička svojstva, otporan je na habanje i elastičan. Nije postojan na kočne tekućine na bazi glikola, HFD tekućine, aromate (npr.benzol), ester, ketone, amine kao ni u koncentriranim kiselinama i lužinama.

ECORUBBER 2

VITON smeđi

Ecorubber 2 je elastomer na bazi fluor-kaučuka. Upotrebljava se za prstene s utorom, pokrovne manžete, brisače, prednapregnute elemente i posebna brtvila. Veoma je postojan na temperaturu, meteorološke pojave i ozon. Dobro je postojan u zasumporenim mineralnim uljima i mastima, teško zapaljivim HFD-tekućinama(baza fosforirani esteri ili klorirani ugljikovodici). Nije otporan na amonijak bez vode, otopine natrijevog i kalijevog hidroksida, ketona, etera, dioksana, postojanih amina i organskih kiselina.

ECORUBBER 3

EPDM crni

Ecorubber 3 je elastomer na bazi etilen-propilendien kaučuka. Upotrebljava se za izradu prstena s utorom, pokrovne manžete i posebna brtvila korištena u vrućoj vodi, pari i lužinama za pranje. Postojan je na meteorološke pojave, ozon i starenje, ali nije postojan u hidrauličnim tekućinama na bazi mineralnih ulja.

ECOSIL

MVQ
rđavo - smeđi silikon

Ecosil je elastomer na bazi metil-vinil-silikon kaučuka. Upotrebljava se za izradu O-prstena, plosnatih i posebnih brtvila, prije svega za statička brtvljenja. Vrlo je postojan u vrućem zraku, meteorološkim pojavama, ozonu. Otporan je na starenje.

ECOFLON 1

PTFE bijeli

Ecoflon 1 je politetrafluoretilen-plastomer s najširim spektrom upotrebe. Upotrebljava se za pokrovne manžete, vodeće prstenove s niskim opterećenjem, O-prstenove, brtvene prstenve osovina i plosnata brtvila. Samo rastopljeni alkalični metali i plinoviti fluor kemijski nagrizaju PTFE kod visoki temperatura i tlakova. Kod malih opterećenja sklon je hladnom tečenju (puzanju).

ECOFLON 2

PTFE punjeni sivi

Ecoflon 2 je politetrafluoretilen-plastomer s metalnom tvari za ispunu. Upotrebljava se za izradu prstenova sa utorom, klizne prstene, tlačne i potporne prstenove, pokrovne manžete i vodeće prstenove. Posjeduje veoma dobra svojstva čvrstoće i malo hladno tečenje u odnosu na čisti PTFE. Kemijska postojanost je također neograničena.

ECOTAL

POM crni

Ecotal je polimetilen-plastomer, jedan od najznačajnijih termoplaste s veoma dobrim mehaničkim svojstvima, malim primanjem vode i dobrom kemijskom postojanošću. Upotrebljava se za tuljke vodećih prstenova i druge okretne dijelove s visokom preciznošću. Upotrebljiv je u svim mineralnim uljima i mastima HFA, HFB i HFC tekućinama. Nije podtojan u koncentriranim kiselinama i lužinama.

ECOMID

PA crni

Ecomid je poliamid s dobrim kliznim svojstvima za upotrebu u tuljcima kliznih ležajeva i potpornim elementima. Ovaj materijal se upotrebljava umjesto Ecotala za dimenzije od 250 mm na više. Ecomid je upotrebljiv u svim mineralnim uljima i mastima, HFA, HFB i HFC tekućinama. PA uzima do 8 % vode.

X-ECOPUR-57D

TPU tamno zeleni

X-Ecopur je termo plastični poliuretan elastomer koji za razliku od standardnog Ecopura ima veću čvrstoću i podnosi veći tlak, kao i temperature od –30°C do +110°C. Upotrebljava se kao zamjena za teflone, njegov elasticitet olakšava ugradnju brtvila. Koristi se za mineralna ulja.

POSEBNI MATERIJALI


Prema upitu možemo ponuditi različite materijale za specijalne slučajeve upotrebe.

 

svojstva
DIN standard
JM
Ecopur
TPU
H-Ecopur
TPU
G-Ecopur
CPU
T-Ecopur
TPU
S-Ecopur
TPU
Ecorubber 1
NBR
Ecorubber-H
H-NBR
Ecorubber 2
FPM, FKM
Ecorubber 3
EPDM
Ecosil
VMQ
boja
zelena
crvena
crvena
plava
siva
crna
crna
smeđa
crna
crveno-smeđa
tvrdoća
53505
Shore A
95±2
95±2
95±2
95±2
95±2
85±5
85±5
83±5
85±5
85±5
tvrdoća
53505
Shore D
48±3
48±3
47±3
48±3
48±3
čvrstoća
53479
g/cm3
1,20
1,20
1,20
1,17
1,24
1,31
1,22
2,30
1,22
1,52
zatezna sila
53504
N/mm2
>=12
>=13
>=11
>=12
17
>=11
>=10
>=5
>=9
>=5
sila pucanja
53505/53455
N/mm2
>=40
>=50
>=45
>=50
50
>=16
>=18
>=8
>=12
>=7
rastezanje
53505/53455
%
>=430
>=330
>=280
>=450
380
>=130
>=180
>=200
>=110
>=130
sila rastezanja
53457
N/mm2
deformacija pod
pritiskom
70 °C/24 h 20 %

100 °C/24 h 20 %

100 °C/22 h

175 °C/24 h


53517

53517


%

%

%

%


<=30

<=35


<=27

<=33


<=30

<=40


<=27

<=33


25

30


<=15


<=22
<=20


<=15
<=15
povratni elasticitet
52512
%
42
29
43
50
28
29
7
38
44
otpor na kidanje
53515
N/mm
>=100
>=100
>=40
>=80
120
20
30
21
15
8
trošenje
53516
mm3
18
17
25
15
17
90
90
150
120
min. temperatura
°C
-30
-20
-30
-50
-20
-30
-25
-20
-50
-60
max. temperatura
°C
+110
+110
+110
+110
+110
+100
+150
+200
+150
+200

 

svojstva
DIN standard
JM
Ecotal
POM
Ecoflon 1
PTFE virgin
Ecoflon 2
PTFE
+15%GF
+5%MoS2
Ecoflon 3
PTFE
+40%Bronz
Ecoflon 4
PTFE
+25% Uhlík
Ecomid
PA
Ecopaek
PEEK
 
boja
crna
bijela
siva
smeđa
crna
crna
oker
 
tvrdoća
53505
Shore A
 
tvrdoća
53505
Shore D
82
57
60
64
65
77
86
 
čvrstoća
53479
g/cm3
1,41
2,17
2,25
3,00
2,10
1,15
1,32
 
zatezna sila
53504
N/mm2
 
sila pucanja
53505/53455
N/mm2
62
27
18
22
15
65
97
 
rastezanje
53505/53455
%
40
300
200
280
180
120
>=50
 
sila rastezanja
53457
N/mm2
2600
1800
3600
 
deformacija pod
pritiskom
70 °C/24 h 20 %

100 °C/24 h 20 %

100 °C/22 h

175 °C/24 h


53517

53517


%

%

%

%
 
povratni elasticitet
52512
%
 
otpor na kidanje
53515
N/mm
 
trošenje
53516
mm3
 
min. temperatura
°C
-50
-200
-200
-200
-200
-40
 
max. temperatura
°C
+100
+260
+260
+260
+260
+100
+260